ferskvand n

ferskvand n
fresh water

noun


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • Ferskvand — Vand i vandløb og indsøer, uden ret meget salt. Kommer fra nedbør. Anvendes renset som drikkevand …   Danske encyklopædi

 • ferskvand — fersk|vand sb., et, e, ene, i sms. ferskvands , fx ferskvandssnegl, ferskvandssø …   Dansk ordbog

 • Hundestejle — Nipigget hundestejle lever i ferskvand, hvor der er lavt vand og mange planter. Den lever af fiskeunger, fiskeæg og vandlopper. Når en hundestejle har fundet noget føde, er der tit andre hundestejler i nærheden, der lokkes til. På den måde… …   Danske encyklopædi

 • Вагар — Vágar Местонахождение Атлантический океан Координаты 62.083333, 7.266667 …   Википедия

 • Brakvand — Vand, der er en blanding af saltvand og ferskvand. Brakvand har derfor en salinitet mellem 0,5 promille og 35 promille …   Danske encyklopædi

 • Dammusling — Langt de fleste muslinger lever i saltvand, men der er også nogle som lever i ferskvand, i damme og søer som dammuslingen, men den findes også i rindende vand i bække og åer. Dammuslingen lever på bunden, hvor der er masser af dynd eller andet… …   Danske encyklopædi

 • Gedde — Gedden er en af Danmarks største fisk, der lever i ferskvand. Den bliver for det meste 40 60 centimeter lang, men der er fanget en gedde, der var halvanden meter lang, og den vejede 26,5 kg. Gedden er stort set altædende, og den er ikke bange for …   Danske encyklopædi

 • Isbjerg — Et isbjerg er en stor ismasse flydende i havvand. Består ofte af ferskvandsis brækket af en bræ. Cirka 1/7 del af isbjerget er over vandoverfladen mens de resterende 6/7 dele under, hvilket gør isbjerge farlige for skibe, da der er stor risiko… …   Danske encyklopædi

 • Mosesnegl — Mosesneglen lever i ferskvand, det vil sige damme, moser og større søer. Om foråret og sommeren lever den mest ved de områder hvor der er mange planter. Mosesneglen lever af planter og alger. Den kryber, hen over planterne, når den vil fra et… …   Danske encyklopædi

 • Ørred — Ørreden (latin: salmo trutta) er en fisk af laksefamilien. Ørreden bliver omtrent 40 90 centimeter lang, og kan ses i tre underarter havørred, bækørred og søørred. Ørreden forplanter sig i ferskvand, og havørreden er alene om at søge til havet,… …   Danske encyklopædi

 • limnisk — lim|nisk adj., itk. d.s., e (som vedrører ferskvand) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”